Eira Pensionärer

 

 

Eira Pensionärer rf

är grundad hösten 1974 för att sammanföra pensionärer från Helsingfors sydligaste stadsdelar. Eira Pensionärer är en ideell, opolitiskt förening som strävar till att aktivera och inspirera sina medlemmar till trivsam samvaro. Idag är medlemsantalet ca.90 personer. 
 

Från och med januari 2021 sammankommer vi till våra månadsmöten i Johannes församlings Högbergssal, Högbergsgatan 10 E, 2 våningen.

Föreningens uppgift enligt stadgarna är att arbeta för sina medlemmars välmående och trivsel genom att aktivera dem till samvaro på möten, exkursioner och utfärder.

På våra månadsmöten, som hålls den andra onsdagen i månaden kl 13.30, ställer vanligtvis ca 20-25 medlemmar upp. Vid månadsmötena har vi alltid något program som vi anmäler om i Hbl tisdag samma vecka på "Dagboken/Evenemang/Föreningar". Därtill strävar vi till att ordna en litet längre utfärd samt några exkursioner till intressant mål i Helsingfors eller dess närkommuner.

Våra medlemmar kan också delta i vår takorganisations, Svenska pensionärsförbundets samt i Helsingfors pensionärsföreningarnas, "Samrådets" gemensamma program. 

Ordinarie höstmötet hålls i november och vårmötet i mars. Kallelse till dessa möten publiceras i Hufvudstadsbladet senast en vecka före respektive möte.

Om du vill bli medlem i Eira Pensionärer tag kontakt med föreningens sekreterare Astrid Janson, tel 040 577 5223 eller per mejl adijanson@gmail.com. Uppge ditt namn, adress och födelsedatum, så registrerar vi dig och anmäler därefter ditt medlemsskap till Svenska pensionärförbundet. För Eira Pensionärers medlemsavgift 28 euro får du sedan också pensionärsförbundets tidning God Tid som utkommer nio gånger per år.

                      Väl mött i Eira Pensionärer!