Eira Pensionärer

 

 

Eira Pensionärer rf
 

Grundad hösten 1974 för att sammanföra pensionärer från Helsingfors sydligaste stadsdelar. Idag är medlemsantalet något över hundra personer.
Vår förening är såväl politiskt som religiöst obunden. 

Från och med januari 2018 sammankommer vi till våra månadsmöten i Föreningen Brages lokaliteter på Kaserngatan 28, 3. våningen.

Föreningens uppgift enligt stadgarna är att arbeta för sina medlemmars välmående och trivsel genom att aktivera dem till samvaro på möten, exkursioner och utfärder.

På våra månadsmöten, som vanligtvis hålls den andra onsdagen i månaden kl 14.00, ställer vanligtvis ca 20-25 medlemmar upp. Vid månadsmötena har vi alltid något program som vi anmäler om i Hbl måndagen samma vecka på "Idag/Evenemax/ Föreningar". Därtill strävar vi till att ordna en litet längre utfärd på våren samt en exkursion på hösten till något intressant mål i Helsingfors eller dess närkommuner.

Ordinarie höstmötet hålls i november och vårmötet i mars. Kallelse till dessa möten publiceras i Hufvudstadsbladet senast en vecka före respektive möte.

Om du vill bli medlem i Eira Pensionärer tag kontakt med föreningens sekreterare Astrid Janson, tel 040 577 5223 eller per mejl adijanson@gmail.com. Uppge ditt namn, adress och födelsedatum, så registrerar vi dig och anmäler därefter ditt medlemsskap till Svenska pensionärförbundet. För Eira Pensionärers medlemsavgift 25 euro får du sedan pensionärsförbundets tidning God Tid som utkommer tio gånger per år.

                      Väl mött i Eira Pensionärer!