Eira Pensionärer

 

Eira Pensionärers medlemmar samlas till månadsmöten
andra onsdagen i månaden kl 13.30-15.00 i Högbergssalen,
Högbergsgatan 10 E, vån. 2, Helsingfors.
Därtill gör vi nästan varje höstmånad ett besök till ett intressant må.

Vi välkomnar med även övriga Helsingforspensionärer intresserade av
mötesprogrammen nedan!

 

Onsdag 10.01. kl. 13.30.
Servicechef My Sundelin från Suomen Seniorihoiva presenterar företagets
verksamhet med mångsidiga tjänster för såväl hemmaboende äldre som för
personer som bor på servicehem.

Onsdag 14.02. kl. 14.00.
Obs! Inget månadsmöte i Högbergssalen. I stället går vi på guidat besök till
Helsingfors universitets vetenskapsmuseum Lågan, adress Fabiansgatan 33.
Inträde 7 € eller museikort. Anmälan senast fre. 9.02. till Astrid 040 577 5223
eller adijanson@gmail. com. Gruppstorlek 15 personer. 

.
Onsdag 13.03. kl.13.30. 
Vårmöte med de ordinarie möteshandlingarna.
Efter vårmötet avsmakar och bedömer vi ostar och vin.
 
Onsdag 10.04. kl.13.30.

Matglädje - energi och välmående genom kosten. Sandra Mellberg, hushålls-
rådgivare på Marthaförbundet talar om mat för äldre.


Onsdag 15.05.
Halvdagsutfärd till närområdet är under planering.

 

Hjärtligt välkommen med i Eira Pensionärers verksamhet våren 2024!