Eira Pensionärer

 

Eira Pensionärers medlemmar samlas till månadsmöten
andra onsdagen i månaden kl 13.30-15.00 i Högbergssalen,
Högbergsgatan 10 E, vån. 2, Helsingfors.
Vi välkomnar även andra Helsingforspensionärer intresserade av mötesprogrammen. 

 

Onsdag 11.01. kl 13.30.
Tillsammans besegrar vi ensamheten. Hanna Bussman från HelsingforsMission
berättar om deras volontärverksamhet och tillgängliga seniortjänster.

Onsdag 25.01. kl 14.00.
Exkursion till St. Henriks katedral, St. Henriksplatsen 1, vid Brunnsparken,
där vi får ta del av den Katolska kyrkans verksamhet i Finland.
Deltagaranmälantill Astrid 050 577 5223/adijanson@gmail.com senast må 22.01.

 
Onsdag 08.02. kl. 14.00. Obs! Mötesplats och mötestid.
Möte på G18, Georgsgatan 18, rum 101. Svenska folkskolans vänner berättar om
sin historik och sin omfattande verksamhet. Vi får också göra en kort rundvandring
i byggnaden.

Onsdag 22.02. kl. 14.00.
Musikcafé för pensionärer hos föreningen Brage, Kaserngatan 28. Anmälan senast
må 20.02. till Astrid, se kontaktuppgifter ovan.

.
Onsdag 08.03. kl 13.30. 
Vårmöte med ordinarie möteshandlingar varefter Birgitta Dahlberg ställer oss
frågorna: Hur säkra är vi gamla? Vad kan vi själva göra? 
 
Onsdag 22.03. kl. 14.00.
Guidad rundvandring i Folkpensionsanstaltens hus, ritat av Alvar Aalto, adress
Nordenskiöldsgatan 12. I huset finns även en stor samling fina konstverk.  
Anmälan senast må 20.03. till Astrid, kontaktuppgifter se ovan.


Onsdag 12.04. kl 13.30.
Minneshandledare Ida Michell från Nylands Minneslotsar berättar hur man 
vänlligt och förstående bemöter personer med minnessjukdomar.


Onsdag 26.04 kl 14.00.
Besök på Richardsgatans bibliotek där vi får bekanta oss med vad det över
140-åriga huset kan berätta om sin historia och erbjuda oss idag. Anmälan
till Mary-Anne tel. 050 348 1973.

Onsdag 10.05.
Vårutfärd till ön Lonnan, som ligger mellan Södra hamnen och Sveaborg.
Där avnjuter vi en lätt lunch och önskar varandra trevlig sommar!
Anmälan senast fre 05.05. till Mary-Anne, kontaktuppgift se ovan.
I april närmare information om mötesplats och -tid samt utfärdens pris.

 

Hjärtligt välkommen med i Eira Pensionärers verksamhet våren 2023.