Eira Pensionärer

EIRA PENSIONÄRERS KONTAKTPERSONER

Har du frågor rörande Eira Pensionärers verksamhet, kontakta någon av nedannämnda personer så får du mera information.

Ordförande
Bernt Antell, Sandvikskajen 17 B 20, 00180 Helsingfors, gsm 044-545 6332, bantellus(at)gmail.com

Viceordförande

Åke Ringell, Docentvägen 12 C 221, 00330 Helsingfors, gsm 050-573 8395, ake.ringell(at)icloud.com

Sekreterare

Astrid Janson, Sjömansgatan 15 B 33, 00120 Helsingfors, gsm  040-577 5223, adijanson(at)gmail.com 

Kassör                                         

Astrid Janson, kontaktuppgifter se ovan. 
 

Ledamöter

Torunn Fogel, gsm 0400 870461
Mary-Anne Weber, gsm 050 348 1973