Eira Pensionärer

EIRA PENSIONÄRERS KONTAKTPERSONER

Har du frågor rörande Eira Pensionärers verksamhet, kontakta någon av nedannämnda personer så får du mera information.

Ordförande
Mary-Anne Weber, Smedsgatan 3-5 B 30, 00150 Hlsingfors, gsm 050-348 1973, klas.weber(at)mail.com

Viceordförande

Åke Ringell, Docentvägen 12 C 221, 00330 Helsingfors, gsm 050-573 8395, ake.ringell(at)icloud.com

Sekreterare (+ medlemsregistret)

Astrid Janson, Sjömansgatan 15 B 33, 00120 Helsingfors, gsm  040-577 5223, adijanson(at)gmail.com 

Kassör                                         

Astrid Janson, kontaktuppgifter se ovan. 
 

Ledamöter

Torunn Fogel, gsm 0400 870461
Marie-Louise Gadding, gsm 040 545 2512